באזור התעשייה בבנימינה ברחוב הטחנה, בצמוד לכניסה המערבית לתחנת הרכבת. המבנה כולל 2 קומות מסחר ומשרדים בשטח של כ- 1400 מ"ר.

החברה פועלת להוספת 4 קומות משרדים מעל למבנה הקיים.